Back to All Events

Årsmöte Nöbbele Hembygdsförening

Kallelse till                                          

Årsmöte 2018

Med Nöbbele hembygdsförening

Onsdag 14 mars, kl 19.00 i Sockenstugan

På dagordningen. Sedvanliga årsmötesförhandlingar med kaffeservering.

 

Vi gästas av Beredskapsdirektör

Max Hector

som pratar om Länsstyrelsens syn på länets Krisberedskap och civilförsvar.

 

Detta utskick går till alla hushåll i Nöbbele socken

Vi välkomnar nya och gamla medlemmar till föreningen och i arbetet i vår bygd.

Medlemsavgiften är 100 kr för vuxna och 10 kr för barn upp till 16 år. Avgiften kan betalas i samband med årsmötet eller sättas in på bankgironummer 836-0760.

Glöm inte att uppge de namn som inbetalningen avser.