Back to All Events

Årsmöte Nöbbele Vilt Vårdsområde

Årsmöte hålls i Bygdegården. Justering av stadgar, sedvanliga ärenden

Välkomna Styrelsen