Bygdegarden_temp.png
 

Bygdegårdsföreningen

Välkommen att hyra Nöbbele Bygdegård!

Bokningsinformation

Fest, 2 dagar: 1500 kr, 
Möjlighet att boka för förberedelser kvällen före fest: + 300 kr.
(Om lokalen är ledig finns dock möjlighet att disponera bygdegården kvällen före fest gratis.)

Här kan du se planritningen för bygdegården

Föreningsverksamhet med kaffeservering hela lokalen: 800 kr

Föreningsverksamhet kök och B-sal: 500 kr

Subventionerat pris vid seriehyrning 5 ggr, betala för 4 ggr.

Städning av lokalen utföres av hyresgästen.

För vidare upplysning och bokning ring Birgitta Bild.
Mobil: 070-643 50 07

 
 

lrf_symbol.jpg
 

LRF

För dig som har ditt hjärta på landsbygden

LRF är organisationen för dig som bor, verkar eller vill stötta verksamhet och utveckling på landsbygden. Här finns grunden för ett hållbart och levande Sverige.

LRF är en av Sveriges största folkrörelser och en av våra styrkor är att vi är många. Med omkring 140 000 medlemmar i ryggen får vi politiker i Bryssel, Rosenbad och i din kommun att förstå hur verkligheten ser ut på våra gårdar och att Sverige är större än storstan.

Men vi behöver bli fler som driver på för landsbygdens och de gröna näringarnas framtid. Ju fler vi är, desto mer kan vi bidra till att de gröna näringarna växer, blir mer lönsamma och attraktiva.

Ditt medlemskap bidrar till vår styrka i arbetet för landsbygdens utveckling. Det ger dig dessutom en rad förmåner och rabatter, redan från första dagen. 

Lokalavdelningarna är organisationens förankring på gräsrotsnivå.

 

Planerade aktiviteter i LRF:s lokalavdelning i Värends Nöbbele under 2019

19 maj utflykt till Alpackagård, gemensam avfärd och samling kl 12,30 i Nöbbele

5 juli årliga grillfesten, hos Ryd Södergård.

 

Kontaktpersoner:

Catarina Vernersson (ordförande) 070-327 40 69, 

Nina Andersson (vice ordförande) tel. 070-279 85 51

Matilda Cronqvist (sekreterare), 076-321 31 33

Wiveka Delin (kassör), 070-382 78 15

Camilla Logarn (ledamot) tel. 070-871 76 14

Sven-Erik Arnoldsson (ledamot), 070-398 85 59       

Fanny Johansson (ledamot) tel. 070-534 39 36

NöbbeleFiber.jpg

Nöbbele Fiber

Nöbbele Fiber (Norr, City och Syd)

Gå med i vår Facebookgrupp här!

Vi är nu ca 200 medlemmar som har anslutit våra fastigheter till Fiber. Vill du också vara med? Ta kontakt med oss så undersöker vi möjligheten att ansluta din fastighet. Maila ordföranden Peter Grahn eller sekreteraren Andreas Grugiel

 

Avgifter till Nöbbele Fiber

Fiberavgiften betalas in på respektive bankgiro:

 • Nöbbele Fiber Norr: 885-9076
 • Nöbbele Fiber City: 663-8308
 • Nöbbele Fiber Syd: 885-9241

Avgiften består i följande delar enligt nedan.

Du som har aktiverat din fiberanslutning, 240/månad:

Du som inte har aktiverat din fiberanslutning, 102,50/månad:


Nöbbele

Mer information om kyrkans aktiviteter finns på Svenska kyrkans hemsida och Facebook


 

Välkommen till Nöbbele SPF.

 

Ordförande och kontaktperson är John Johansson som du når på 0470-351 10 eller 0703 71 35 99

Övriga i styrelsen: Vice ordf; Rolf Brittesland 0709 606490. Kassör: Ann-Margret Elmqvist 0734 352676.

Sekreterare: Inger Kristiansson 0734 028460. Medlemsansvarig: Gunvor Oskarsson 0703 517005

Hemsidesansvarig: Anders Lundström 0708 979213. Ledamot: Ann-Kristin Söderlund 0705 7

OBS. INGEN BOULE PÅ VALBORGSMÄSSOAFTON. I stället träffas vi måndagen den 29:e kl 1600 för lite spontanspel.

Nu kör vi igång med Boulen på Värnövallen. Varje Tisdag med start klockan 13.30 och då skall lottningen av lag vara klar så kom senast en kvart tidigare. Medtag eget kaffe till fikapausen. 15 kronor kostar det att vara med och då har vi utlottning av bröd och även bröd till bästa lagen.

Varje Måndag kl. 10.00 är Du välkommen på Senior Power-gympa i Aktivitetshuset på Värnövallen. Ledare: Bertil Kristiansson

Nästa styrelsemöte:

Här ser du vårt årsprogram för 2019: 


SPF 2019.jpg

Länk  till SPF Seniorerna

NVV_loga.png

 

Kontakt nvvo.info@gmail.com

För medlemsinformation gå in på medlemsidan här.

Regelkort älgjakt

info-kronvilt

 Jaktförordningen 40b

 

NÖFF-Nöbbele Föräldarförenin

Logotypnoff.png

NÖFF - FRITIDSGÅRDEN

För att kunna bedriva verksamheten måste vi föräldrar ställa upp och hjälpa till.

Vi önskar därför att föräldrar från varje familj med barn som deltar ställer upp och hjälper
till två gånger per termin
, annars är risken att vi måste dra ner antalet tillfällen.

TACK FÖR ATT NI STÄLLER UPP!

Anmäl dina tillfällen med SMS till 0733-671707.
Länk till schemat för fritidsgården finns här


Röda Korset Nöbbele Kretsen

Välkommen till Nöbbele Rödakors!

Vi som sitter i styrelsen är:

 • Monika Brittesland, ordförande

Övriga ledamöter är:

 • Chrestine Andersson

 • Rolf Brittesland

 • Marianne Eriksson

 • Monica Grügiel

 • Therese Karlsson

 • Bertil Svensson

 • Catarina Vernersson 

Lite om vad vi gör:

Vi jobbar på Kupan i Växjö 5 gånger per år.

Vi vill göra en insats för behövande i världen och skickar bidrag till bland annat Katastrofhjälpen.

På hemmaplan delar vi ut julblommor till alla 80+ i Nöbbele och bidrar med fika till exempelvis gymnastik, äldreträffar och midsommarfest. 

Länk till Svenska Rödakorset


Sockenrådet

Sockenrådet finns till för att stärka samarbetet mellan föreningarna i Nöbbele. Vi är också viktig remissinstans i kommunala frågor som gäller Nöbbele. Vi har 4 möten per år, och med jämna mellanrum bjuder vi in politiker för att diskutera viktiga frågor som rör livet i byn.

Ordförande i Sockenrådet: Peter Grahn / 070 52 35 377