lrf_symbol.jpg
 

LRF

För dig som har ditt hjärta på landsbygden

LRF är organisationen för dig som bor, verkar eller vill stötta verksamhet och utveckling på landsbygden. Här finns grunden för ett hållbart och levande Sverige.

LRF är en av Sveriges största folkrörelser och en av våra styrkor är att vi är många. Med omkring 140 000 medlemmar i ryggen får vi politiker i Bryssel, Rosenbad och i din kommun att förstå hur verkligheten ser ut på våra gårdar och att Sverige är större än storstan.

Men vi behöver bli fler som driver på för landsbygdens och de gröna näringarnas framtid. Ju fler vi är, desto mer kan vi bidra till att de gröna näringarna växer, blir mer lönsamma och attraktiva.

Ditt medlemskap bidrar till vår styrka i arbetet för landsbygdens utveckling. Det ger dig dessutom en rad förmåner och rabatter, redan från första dagen. 

Lokalavdelningarna är organisationens förankring på gräsrotsnivå.

 

Planerade aktiviteter i LRF:s lokalavdelning i Värends Nöbbele under 2018

·      Årsmöte (20180207) – medlemmarnas möjlighet att vara med och påverka

·      Samrådsmöte tillsammans med Nöbbele Älgskötselområde – angående bl.a. viltförvaltning och viltskador i området

·      Grillkväll – sommarkväll med god mat och trevligt sällskap någonstans i Nöbbele socken

 

Kontaktpersoner:

Wilhelm Bengtsson (ordf.) tel. 070-363 43 03, Daniel Paulsson (vice ordf.) tel. 076-319 24 10

Camilla Logarn (sekr.) tel. 070-871 76 14,        Lena Bengtsson (kassör) tel. 070-543 51 79

Catarina Vernersson (ledamot) 070-327 40 69, Nina Andersson (ledamot) tel. 070-279 85 51

Fanny Johansson (ledamot) tel. 070-534 39 36