lrf_symbol.jpg
 

LRF

För dig som har ditt hjärta på landsbygden

LRF är organisationen för dig som bor, verkar eller vill stötta verksamhet och utveckling på landsbygden. Här finns grunden för ett hållbart och levande Sverige.

LRF är en av Sveriges största folkrörelser och en av våra styrkor är att vi är många. Med omkring 140 000 medlemmar i ryggen får vi politiker i Bryssel, Rosenbad och i din kommun att förstå hur verkligheten ser ut på våra gårdar och att Sverige är större än storstan.

Men vi behöver bli fler som driver på för landsbygdens och de gröna näringarnas framtid. Ju fler vi är, desto mer kan vi bidra till att de gröna näringarna växer, blir mer lönsamma och attraktiva.

Ditt medlemskap bidrar till vår styrka i arbetet för landsbygdens utveckling. Det ger dig dessutom en rad förmåner och rabatter, redan från första dagen. 

Lokalavdelningarna är organisationens förankring på gräsrotsnivå.

 

Planerade aktiviteter i LRF:s lokalavdelning i Värends Nöbbele under 2019

19 maj utflykt till Alpackagård, gemensam avfärd och samling kl 12,30 i Nöbbele

5 juli årliga grillfesten, hos Ryd Södergård.

 

Kontaktpersoner:

Catarina Vernersson (ordförande) 070-327 40 69, 

Nina Andersson (vice ordförande) tel. 070-279 85 51

Matilda Cronqvist (sekreterare), 076-321 31 33

Wiveka Delin (kassör), 070-382 78 15

Camilla Logarn (ledamot) tel. 070-871 76 14

Sven-Erik Arnoldsson (ledamot), 070-398 85 59       

Fanny Johansson (ledamot) tel. 070-534 39 36