NöbbeleFiber.jpg

Nöbbele Fiber

Nöbbele Fiber (Norr, City och Syd)

Gå med i vår Facebookgrupp här!

Vi är nu ca 200 medlemmar som har anslutit våra fastigheter till Fiber. Vill du också vara med? Ta kontakt med oss så undersöker vi möjligheten att ansluta din fastighet. Maila ordföranden Peter Grahn eller sekreteraren Andreas Grugiel

 

Avgifter till Nöbbele Fiber

Fiberavgiften betalas in på respektive bankgiro:

  • Nöbbele Fiber Norr: 885-9076
  • Nöbbele Fiber City: 663-8308
  • Nöbbele Fiber Syd: 885-9241

Avgiften består i följande delar enligt nedan.

Du som har aktiverat din fiberanslutning, 240/månad:

Du som inte har aktiverat din fiberanslutning, 102,50/månad: