Välkommen till Nöbbele SPF.

001.jpg


Ordförande och kontaktperson är John Johansson som du når på 0470-351 10 eller 0703 71 35 99

Övriga i styrelsen: Vice ordf; Rolf Brittesland 0709 606490. Kassör: Ann-Margret Elmqvist 0734 352676.

Sekreterare: Inger Kristiansson 0734 028460. Medlemsansvarig: Gunvor Oskarsson 0703 517005

Hemsidesansvarig: Anders Lundström 0708 979213. Ledamot: Ann-Kristin Söderlund 0705 74881Nu kör vi med Boulen på Värnövallen. Varje Tisdag med start klockan 13.30 och då skall lottningen av lag vara klar så kom senast en kvart tidigare. Medtag eget kaffe till fikapausen. 20 kronor kostar det att vara med och då har vi utlottning av bröd och även bröd till bästa lagen.


Längst ned på sidan ser du inbjudan till “4-länsfesten SPF 80 år”


Nästa styrelsemöte: Tisdagen den 9 juli kl 9,30 i Träffpunkten Ekgården


Här ser du vårt årsprogram för 2019: 


SPF 2019.jpg
4-länsfest.jpg

Länk  till SPF Seniorerna