NÖFF-Nöbbele Föräldarförenin

Logotypnoff.png

NÖFF - FRITIDSGÅRDEN

För att kunna bedriva verksamheten måste vi föräldrar ställa upp och hjälpa till.

Vi önskar därför att föräldrar från varje familj med barn som deltar ställer upp och hjälper
till två gånger per termin
, annars är risken att vi måste dra ner antalet tillfällen.

TACK FÖR ATT NI STÄLLER UPP!

Anmäl dina tillfällen med SMS till 0733-671707.
Länk till schemat för fritidsgården finns här