Nöbbele bygdegård - Konsert med Basco

Bascos musik är komplex och varierad, från direkta, snabba reels fulla av harts, damm och svett, genom ljuva, melankoliska melodier som berättar om vunnen och förlorad kärlek, till sånger som när det kommer till kritan, helt enkelt handlar om sex. Bascos material är nästan alla original, med skamlöst och lättsinnigt stulna idiom från skandinaviskan, engelskan, keltiskan och amerikanskan, och bildar en sorts organisk soppa.

Bascos musik är komplex och varierad, från direkta, snabba reels fulla av harts, damm och svett, genom ljuva, melankoliska melodier som berättar om vunnen och förlorad kärlek, till sånger som när det kommer till kritan, helt enkelt handlar om sex.
Bascos material är nästan alla original, med skamlöst och lättsinnigt stulna idiom från skandinaviskan, engelskan, keltiskan och amerikanskan, och bildar en sorts organisk soppa.

Info Nobbele