Kraftigt uppsving för Nöbbeles nya hemsida

Under senaste tiden har vi sett en kraftig ökning av antalet besökare på Nöbbeles hemsida.

Dessutom ser vi att varje dag registrerar sig fler och fler Nöbbelebor för att få möjlighet att ta del av värdefull information från byns föreningar.

Detta kommer att bli till stor glädje för såväl föreningarna som för byns invånare.

Från sockenrådet uppmanar vi nu alla att hjälpa till att uppmuntra de Nöbbelebor som ännu inte har registrerat sin mailadress att göra det. Genom att registrera sig säkerställer man på ett enkelt sätt att man inte missar vad som händer i Nöbbele.

M v h Peter Grahn, ordf i Nöbbele sockenråd

NobbeleSign2.png