Fritidsgården!

FullSizeRender.jpg

Dags att dra igång på Torsdag 31/1!
För att kunna bedriva verksamheten måste vi föräldrar ställa upp och hjälpa till. Vi önskar därför att föräldrar från varje familj med barn som deltar ställer upp och hjälper till två gånger per termin, annars är risken att vi måste dra ner antalet tillfällen.

Vi kör under våren på torsdagar från 31/1 till 16/5 kl. 18-21, med uppehåll för lov 21/2 och 18/4.

TACK FÖR ATT NI STÄLLER UPP!

Anmäl dina tillfällen med SMS till 0733-671707. Schemat finns här och uppdateras löpande:

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=56E0AE39B7D8FC19!443&ithint=file%2cxlsx&app=Excel&authkey=!AM9H5fgSTfZgTmo