Röda Korset Nöbbele Kretsen

Välkommen till Nöbbele Rödakors!

Vi som sitter i styrelsen är:

  • Monika Brittesland, ordförande

Övriga ledamöter är:

  • Chrestine Andersson

  • Rolf Brittesland

  • Marianne Eriksson

  • Monica Grügiel

  • Therese Karlsson

  • Bertil Svensson

  • Catarina Vernersson 

Lite om vad vi gör:

Vi jobbar på Kupan i Växjö 5 gånger per år.

Vi vill göra en insats för behövande i världen och skickar bidrag till bland annat Katastrofhjälpen.

På hemmaplan delar vi ut julblommor till alla 80+ i Nöbbele och bidrar med fika till exempelvis gymnastik, äldreträffar och midsommarfest. 

Länk till Svenska Rödakorset