Sockenrådet

Sockenrådet finns till för att stärka samarbetet mellan föreningarna i Nöbbele. Vi är också viktig remissinstans i kommunala frågor som gäller Nöbbele. Vi har 4 möten per år, och med jämna mellanrum bjuder vi in politiker för att diskutera viktiga frågor som rör livet i byn.

Ordförande i Sockenrådet: Peter Grahn / 070 52 35 377